NASZE USŁUGI

ANALIZA KULTURY ORGANIZACYJNEJ

Analiza wartości, zachowań pracowników i postrzegania marki
Sposoby oznakowania przestrzeni organizacji – wykorzystania logo i kolorów firmowych
Wpływ aranżacji przestrzeni na relacje między pracownikami oraz na postrzeganie marki
Sposoby personalizacji przestrzeni pracy

ANALIZA KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ

Analiza barier w relacjach wewnętrznych i wypracowywanie zaufania wewnątrz organizacji
Narzędzia i kanały komunikacji, źródła konfliktów
Cele i oczekiwania organizacji w zakresie komunikowania i budowania relacji wewnętrznych
Wpływ przestrzeni na efektywność komunikacji

BADANIE PRZESTRZENI BIUROWEJ

Opracowanie projektu biura, który będzie realizował cele i założenia firmy
Dostosowanie przestrzeni biurowej do stylu pracy
Analiza efektywności przestrzeni
Określenie potrzeb i oczekiwań działów dotyczących nowego biura

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

Ocena gotowości organizacji na zmianę oraz zaangażowania pracowników i zespołów
Wsparcie działów HR i PR w komunikacji zmiany na poszczególnych etapach projektu
Zaangażowanie pracowników do współtworzenia nowego biura, wyznaczenie ambasadorów zmiany
Zapoznanie z nowym biurem oraz sposobami jego efektywnego wykorzystania