KONTAKT

Cresa Sp. z o.o.

Cresa Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000654520, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł, NIP: 7010644553, REGON: 366142788.

Wyślij wiadomość