FAQ

  • Biuro zaprojektowane zgodnie z zasadami strategii środowiska pracy nie musi mieć hot-desków, stref relaksu z huśtawkami, specjalnych salek konferencyjnych czy ekologicznego mchu na ścianach. Nowoczesne biuro to takie, które jest dostosowane do specyfiki i potrzeb danej organizacji. Strategia Środowiska Pracy to złożona i dobrze przemyślana koncepcja, a nie gotowy schemat, oferujący modne i efektowne rozwiązania.

  • Strategia Środowiska Pracy nie zajmuje się budową wizji i misji organizacji. Wręcz odwrotnie. To właśnie ona stanowi podstawę do opracowania optymalnego modelu środowiska pracy, który będzie odzwierciedlał wartości i cele firmy na okres wynajmu biura.

  • Celem strategii jest przygotowanie funkcjonalnego projektu biura, który będzie pomagał realizować cele biznesowe firmy oraz kształtował nowe postawy i przyzwyczajenia pracowników. Dlatego w proces Strategii Środowiska Pracy zaangażowani są m.in. socjolodzy, antropolodzy czy nawet psycholodzy. Projekt takiego biura będzie dopiero stanowił podstawę dla architekta do zaprojektowania powierzchni.

  • Sama przeprowadzka do nowego biura nie oznacza, że ludzie automatycznie zmienią swoje zachowania, styl pracy, przyzwyczajenia i sposoby komunikacji. Niezwykle istotne jest zapoznanie pracowników z nowym środowiskiem oraz nauczenie ich, jak powinni z niego korzystać.

  • Komunikacja wewnętrzna pełni kluczową rolę w procesie każdej zmiany. Głównym problemem jest zwykle niska świadomość zarówno u menedżerów, jak i pozostałych pracowników, że zmiana dotyczy wszystkich i wszyscy muszą być zaangażowani w jej przygotowanie i wdrożenie. O zamiarze wprowadzania zmian warto informować jeszcze przed rozpoczęciem procesu. Jasny i klarowny przekaz likwiduje poczucie niepewności, eliminuje obawy i pozwala uniknąć powstawaniu plotek, które często stają się przyczyną konfliktów i nieporozumień.

  • Koncepcja „workplace strategy” doskonale odzwierciedla obecne podejście organizacji do środowiska pracy jako strategicznego narzędzia biznesowego. Przestrzenie biurowe służą nie tylko zaspokojeniu potrzeb związanych z działalnością operacyjną, lecz także pomagają zwiększyć rentowność, poprawić wizerunek firmy i pozyskać najbardziej utalentowanych pracowników.