Kultura innowacji – Jaki jest klucz do stania się innowacyjną firmą?

Google, Microsoft, Facebook, Apple, Samsung. Jedne z największych organizacji na świecie. Postrzegane są jako te, które zatrudniają najlepszych pracowników, oferują najbardziej ciekawe miejsca pracy, oraz jako te, które tworzą przyjazne i użyteczne, a zarazem niepowtarzalne usługi i produkty. Jaki jest klucz do stania się innowacyjną firmą? – wyjaśnia Wojciech Krupa, Head of Workplace Strategy z firmy SMART M2.

Kiedy zastanawiamy się, jakie przedsiębiorstwa są najbardziej innowacyjne to zazwyczaj przychodzi nam na myśl branża technologiczna i IT. Rzeczywiście cechuje je innowacyjne podejście do tworzenia swoich produktów i usług.

Obecnie innowacyjność jest jednak wymagana niemal w każdym zawodzie. Niezależnie od tego, czy jest to praca związana z branżą artystyczną czy z zakresu nauk ścisłych – kreatywność może przynieść wartość dodaną dla firmy i jej klientów, a w efekcie również wymierne korzyści finansowe. Na sam początek warto się zastanowić, gdzie rodzi się innowacyjność? Zgodnie z tym, co powiedział Tim Brown, CEO w IDEO – firma, w której kultura organizacyjna jest oparta o zabawę i możliwość testowania swoich pomysłów, może osiągnąć zdecydowanie większy poziom kreatywności i zaangażowania pracowników w codzienną pracę.

Warto więc rozpocząć budowanie takiego sposobu pracy. Jego istotnym elementem jest tworzenie organizacji, w której pracownicy są niemal nieograniczeni w codziennym wyborze miejsca pracy. Badania pokazują bowiem, że 79 procent pomysłów powstaje poza biurkiem, w wyniku interakcji ze współpracownikami. Niestety wciąż jeszcze w organizacjach popularna jest aranżacja gabinetowa, która hamuje współpracę między działami. Gdy osobom zamkniętym w małych pokojach da się wolną rękę, da się przestrzeń do testowania własnych pomysłów, do niestandardowego myślenia czy w końcu przestrzeń do popełniania błędów – managerowie często obserwują ich większe zaangażowanie, dążenie do rozwijania własnych umiejętności i tym samym tworzy się przestrzeń do budowania kultury innowacji.

Oczywiście organizacje są wspierane przez nowoczesne technologie. Pracodawcy umożliwiają zdalną pracę. Dobre rozwiązania to również współdzielone biurka czy nieograniczone godziny rozpoczęcia i kończenia pracy. Podobno Albert Einstein rozmyślał nad swoją teorią względności podczas jazdy na rowerze, czyli w kompletnie nie biurowym otoczeniu. Zatem nawet wielkie teorie mogą powstawać w dość nieoczekiwanych miejscach, na pewno nie tych, które są dla nas oczywiste na pierwszy rzut oka.

To samo może dotyczyć łączenia kilku generacji pracowników w jednym biurze. Czasami obawiamy się, że może być to nieskuteczne, a co więcej destrukcyjne dla zespołu i jego innowacyjności. Jednak najlepsze pomysły to te, które zgodnie z ideą Design Thinking, powstają, gdy zespoły są jak najbardziej różnorodne, nie tylko pod kątem wiedzy, ale i pod kątem wieku czy doświadczenia życiowego.

Innowacyjność może być również wspierana przez odpowiednio zaaranżowaną przestrzeń pracy. Obecne podejście organizacji do środowiska pracy jako strategicznego narzędzia biznesowego (koncepcja „workplace strategy”) sprawia, że przestrzenie biurowe służą nie tylko zaspokojeniu potrzeb związanych z działalnością operacyjną, lecz przede wszystkim mają zapewnić pracownikom miejsce do twórczej pracy. Dzięki temu firma może zwiększyć rentowność, poprawić wizerunek i pozyskać najbardziej utalentowanych pracowników.

Warszawa, 18 kwietnia 2018 r.