Synergia marki, kultury i ludzi
Jak środowisko pracy wspiera misję i wizję organizacji na najbliższe lata?
Integracja i podział
Jak dostosować powierzchnię biurową do zmieniających się potrzeb biznesowych firmy?
Inspirujące doświadczenia
Jak zwiększyć kreatywność, innowacyjność i współpracę wśród pracowników?
Łączenie idei
Jak środowisko pracy tworzy wartość?

Nasza ścieżka strategii miejsca pracy

Layer

Sposób zorganizowania przestrzeni pracy ma ogromny wpływ na efektywność i produktywność organizacji, wizerunek firmy oraz morale pracowników.

Jak dostosować środowisko pracy do celów biznesowych organizacji?

Skuteczna strategia środowiska pracy powinna zawsze brać pod uwagę trzy główne obszary: potrzeby ludzkie, produktywność oraz koszty. Dla organizacji do tej pory zwykle najważniejsze były koszty. Jednak żaden czynnik nie powinien być zarządzany w oderwaniu od pozostałych. Kluczową kwestią jest zaprojektowanie takiej przestrzeni pracy, która będzie spójna ze strategią organizacji, harmonijnie integrując wszystkie trzy obszary.

Fakty i Mity

Mity

Nowoczesne biuro powinno odzwierciedlać najnowsze trendy w projektowaniu.
Strategia Środowiska Pracy pomaga określić wizję i misję organizacji.
Projekt nowego biura to głównie praca architekta.

Fakty

Strategia Środowiska Pracy to dużo więcej niż stworzenie pięknych, funkcjonalnych i efektywnych kosztowo przestrzeni biurowych.
Współpraca z doradcą nie kończy się w momencie wprowadzenia do nowego biura.
Otwarta komunikacja podczas zmiany biura to klucz do sukcesu.

Dlaczego SMART M2?

  • żadnych zobowiązań umownych wobec wynajmujących
  • możliwość prowadzenia bardziej dynamicznych negocjacji
  • poświęcanie uwagi wyłącznie sprawom najemców
  • bezstronność i niezależność w reprezentowaniu interesów najemców
  • wymierne oszczędności dla naszych klientów
 • Nasz multidyscyplinarny zespół obejmuje doświadczonych specjalistów z różnych dziedzin: środowiska miejsca pracy, zarządzania zmianą, komunikacji korporacyjnej oraz społecznej, storytellingu oraz antropologii wizualnej. Nasi eksperci są także autorami licznych publikacji naukowych, analiz akademickich oraz trenerami w zakresie design thinking i budowania zespołów.

 • Przemyślana koncepcja całościowej analizy środowiska pracy, która poza badaniem układu funkcjonalno-przestrzennego biura obejmuje także dogłębne badanie kultury organizacyjnej firmy, komunikacji wewnątrz organizacji, a przede wszystkim potrzeb wszystkich pracowników. Wdrożenie procesu oparte jest na wieloetapowym zarządzaniu zmianą zarówno na poziomie pojedynczego pracownika, zespołu, jak i całej organizacji. Kluczowym elementem strategii jest ścisła współpraca i zaangażowanie kadry kierowniczej i pracowników.

 • Zapewniamy dostęp do najnowszych technologii i narzędzi umożliwiających szczegółowe i wiarygodne analizy w zakresie powierzchni biurowych. Nasi eksperci współpracują z wiodącymi zespołami ds. nieruchomości biurowych. SMART M² jest częścią Cresa Polska, firmy doradczej z siedzibą w Warszawie świadczącej usługi agencyjne wyłącznie na rzecz najemców. Cresa, z siedzibą w Waszyngtonie, jest największą na świecie firmą doradczą na rynku nieruchomości komercyjnych oferującą usługi reprezentacji najemcy na zasadzie wyłączności.

Layer
Layer
Layer

Strategia Środowiska Pracy nie sprowadza się do zaprojektowania nowoczesnego biura z modnymi meblami i atrakcyjnym układem przestrzennym. To całościowy proces doradczy, który pomaga w harmonijnym połączeniu misji marki, charakteru kultury organizacyjnej oraz wizji pracowników, aby stworzyć inspirujące, przyjazne i efektywne miejsce pracy.

Wojciech Krupa - Partner Zarządzający SMART M²

Ważnym elementem Strategii Środowiska Pracy jest badanie komunikacji wewnętrznej. Ma ona kluczowy wpływ na to, w jaki sposób pracownicy funkcjonują w organizacji, jak ją postrzegają i w efekcie jak realizują cele biznesowe firmy.

Zbigniew Chmielewski - Head of Communication

Nasz zespół

Wojciech Krupa
Wojciech Krupa
Managing Partner, Head of Workplace Strategy

wojciech.krupa@smartm2.pl

tel: +48 608 456 379

Zbigniew Chmielewski
Zbigniew Chmielewski
Head of Communication

Blog